THC-B (Tetrahydrokanabutol) sa prirodzene nachádza v chemickej štruktúre rastliny konopa. Avšak len v malých, stopových množstvách do 1 percenta. Ide o psychoaktívnu účinnú látku, ktorá sa silou vyrovná klasike s názvom THC. Bola objavená len v roku 2019, a to spolu s nadštandardne silným kanabinoidom THC-P. Čo o nej teda ešte vieme?

co je THC-B
Kanabinoid THC-B bol objavený spolu s THC-P (FOTO pixabay.com)

Kanabinoid THC-B a účinky

Kanabinoid THCB, ako už naznačuje samotný názov, patrí do skupinky takzvaných homológov klasického THC. To inými slovami znamená, že ide o veľmi podobné substancie s podobnými účinkami na ľudské telo. Preto možno očakávať silnejšiu zmenu vedomia, silnejšiu eufóriu, červené oči alebo chuť ísť spať. Je to, jednoducho povedané, to isté, akurát s odlišným názvom.

Vzhľadom na jeho vysokú účinnosť sa neodporúča pre začiatočníkov v kanabisovom svete. Potenciál psychického utrpenia, poškodenia a neznámych dlhodobých účinkov si vyžaduje opatrný prístup.

Neurogan

Momentálne však chýbajú výskumy. Ak hovoríme o novom kanabinoide, tak jedine vďaka informáciám od samotných užívateľov. A tie nebývajú vždy presné. Preto ich treba brať s určitou rezervou.