Psilocybín je jednou z účinných látok, ktoré sa nachádzajú v chemickej štruktúre viacerých húb. Ako píše Wikipedia, N-N-dimetyl-4-fosforyloxy-tryptamín je súčasťou viac ako 200 druhov hríbov. Treba tu však spomenúť aj to, že ide o zakázanú substanciu so psychoaktívnymi a halucinogénnymi účinkami. Mnohé krajiny vrátane Slovenska (existujú výnimky) ju preto zaradili na zoznam omamných a psychotropných látok. Aj napriek tomu je však predmetom záujmu mnohých výskumov, kde sa hovorí o využití nielen pri pacientoch so psychickými problémami.

psilocybin
Psilocybín predstavuje súčasť viac ako 200 druhov húb. Ide síce o zakázanú substanciu so psychoaktívnym účinkom, no aj napriek tomu je predmetom viacerých výskumov (FOTO pexels.com)

Psilocybín – účinky a využitie

Využitie v medicíne nie je žiadne veľké tabu. Internetom koluje hneď niekoľko výskumov a štúdií, ktoré hovoria o potenciálnom využití psilocybínu v rámci psychologickej terapie. Hovoríme najmä o úzkosti či depresii, no využitie možno nájsť i pri odvykaní od nikotínu alebo alkoholu. Jeden z posledných výskumov napríklad hovorí o rapídnom antidepresívnom účinku, ktorý vydržal trvať viac ako 4 týždne. V iných publikáciách sa pre zmenu dočítame o účikonoch, ako je napríklad rozšírenie zreníc, zmena srdcovej frekvencie alebo striedanie tepla a chladu.

Fyzické účinky

 • rozšírenie zreníc
 • zmena srdcovej frekvencie
 • zmeny hodnôt krvného tlaku
 • zvracanie
 • striedanie pocitov tepla a chladu
 • závraty
 • slabosť
 • porucha koordinácie pohybov

Psychické účinky

 • zvýšená vnímavosť
 • ilúzie
 • halucinácie
 • zmena vnímania času
 • duchovné zážitky
 • zmeny myslenia

Podobne ako pri CBD, využitie psilocybínu na liečenie psychických problémov je ešte stále v plienkach. Pozitívne štúdie síce pribúdajú, no ešte stále to zrejme nestačí. Sú tu navyše určité bariéry, medzi ktoré patrí fakt, že sa bavíme o návykovej účinnej látke. Ak by sa psilocybín využíval na lekárske účely, lekár by musel veľmi dobre vedieť, kde je hranica. V opačnom prípade by jeho pacient zostal pomerne rýchlo závislý.

Huby obsahujúce psilocybín konzumujú rôzne kultúry v mnohých rôznych častiach sveta už tisíce rokov. Psilocybín, klasické psychedelikum, má jedinečné psychoaktívne vlastnosti a bol začlenený do náboženských obradov a skúmaný pre svoju liečivú hodnotu.

National Library of Medicine